top01.jpg

צור קשר לבדיקת אפשרות להליך בוררות או גישור

צור קשר לבדיקת אפשרות להליך בוררות או גישור

נשמח לסייע לך במציאת דרך לפתרון הסכסוך.

כדי להתחיל בתהליך, עליך למלא את טופס הפניה לפתיחת הליך, באמצעותו תבחן התכנות לקיום הליך בוררות או גישור.
הפדרציה לבוררות מלווה ומפקחת על ההליך בכל שלב.
בעת מילוי הטופס, ישלח העתק של הפניה לפתיחת הליך, לכל הצדדים (שפרטיהם נמסרו בטופס על ידך). בצורה זו, אנו מיידעים כל צד על הפניה ומעבירים מידע כללי על הליך הבוררות או הגישור, המאפשר לצדדים להבין את כדאיות ההליך עבורם.

במידה ואינך מעוניין/ת שהעתק ישלח לצדדים, יש לסמן זאת בטופס.
הבקשה תבחן על ידי נציג מקצועי של הפדרציה לבוררות שיחזור אליך בתוך 2 ימי עסקים.

 

פרטי המבקש

* מילוי חובה

שם משפחה*
לא תקין

שם פרטי*
לא תקין

נייד*
לא תקין

טלפון*
לא תקין

דוא"ל*
לא תקין

*

מען למשלוח דואר:

כתובת*
לא תקין

ישוב*
לא תקין

מיקוד*
לא תקין


האם הפניה היא מטעם כל המעורבים?*
Invalid Input

צדדים נוספים*
נא לבחור לפחות אחת מהאפשרויות

האם ברצונך שנפנה אל הצדדים המעורבים ונציע להם לקיים בוררות?*
Invalid Input


מהות הסכסוך

מהות הסכסוך*
נא למלא את תיאור המקרה


פרטי צד נוסף (1)

שם משפחה*
לא תקין

שם פרטי*
לא תקין

נייד*
לא תקין

טלפון*
לא תקין

דוא"ל*
לא תקין

*

מען למשלוח דואר:

כתובת*
לא תקין

ישוב*
לא תקין

מיקוד*
לא תקין


פרטי צד נוסף (2)

שם משפחה*
לא תקין

שם פרטי*
לא תקין

נייד*
לא תקין

טלפון*
לא תקין

דוא"ל*
לא תקין

*

מען למשלוח דואר:

כתובת*
לא תקין

ישוב*
לא תקין

מיקוד*
לא תקין


פרטי צד נוסף (3)

שם משפחה*
לא תקין

שם פרטי*
לא תקין

נייד*
לא תקין

טלפון*
לא תקין

דוא"ל*
לא תקין

*

מען למשלוח דואר:

כתובת*
לא תקין

ישוב*
לא תקין

מיקוד*
לא תקין


הערות נוספות


הערות נוספות
Invalid Input


קראתי ואני מאשר את האמור לעיל*

נא לאשר

קוד אימות
קוד אימותלא תקין

נא להקליד את המספר המוצג