top01.jpg

מינוי בורר להליך בוררות

אנו מאמינים שכדי להצליח להגיע לפתרון סכסוך בדרכי נועם, בדרך הצדק, לפני הכל, עלינו לייצר תחושת ביטחון ולהעניק שקט נפשי לכל לקוח. עלינו לסייע לצדדים לבחור את הבורר הנכון והמתאים ביותר עבורם ולא להותירם מול רשימת שמות מבלי לדעת כיצד לבחור נכון.

זו הסיבה שפיתחנו שיטה ייחודית לפדרציה לבוררות, באמצעותה אנו מבצעים בדיקה קפדנית ובוחרים, מתוך רשימת הבוררים של הפדרציה לבוררות, את הבוררים המתאימים ביותר למינוי ההליך. בפני הצדדים מוצגת בסופו של תהליך, רשימה של 7 בוררים לבחירה:

התאמה ובדיקה
לפני שאנו מציעים בורר למינוי הליך, אנו מבצעים התאמה, הכוללת בדיקת אי ניגוד אינטרסים, בחינת זמינות הבורר לניהול התיק וכמובן, התאמה מקצועית לתחום הסכסוך, כדי להעניק לצדדים את הטיפול הטוב ביותר ומשפט צדק.

שליחת רשימת בוררים לצדדים
לאחר חתימה על הסכם בוררות ובחירת רשימת בוררים מתאימים, ישלחו לכל צד עד 7 שמות בוררים לבחירתם. ברשימה יופיע תקציר על כל בורר - ניסיון מקצועי, השכלה, כישורים, וכל מידע רלוונטי ככל שיהיה.

בוחרים בורר לפי סדר עדיפות
הצדדים ידרגו את העדפתם לבורר לפי סדר יורד ומחזירים את הטופס למזכירות הפדרציה בתום 3 ימי עסקים. לצדדים יש אפשרות להתנגד למינוי בורר ספציפי מתוך הרשימה.
הבורר שיבחר לניהול תיק הבוררות, הינו הבורר עם ההעדפה המשוקללת הגבוהה ביותר של הצדדים.

הפדרציה תודיע לצדדים על בחירת הבורר.
במידה והצדדים דוחים את הבחירה המשוקללת, תועבר להם רשימת בוררים נוספת של עד 5 בוררים לבחירה.

מה קורה אם לא מסכימים?
במידה והצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה על מינוי הבורר גם בפעם השנייה, בתקופה הזמן שנקבעה מראש או בכלל, תמנה עבורם הפדרציה לבוררות את הבורר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הצדדים רשאים לבחור להיות מיוצגים על ידי עורך דין בהליך הבוררות או להיוועץ בבעל מקצוע מומחה בתחומו לאורך כל ההליך בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

באמצעות שיטה ייחודית זו, אנו מלווים את הצדדים בתהליך ומסייעים בכל שלב בדרך לפתרון הסכסוך ולהשכנת שלום.