top01.jpg

איך מתנהלת בוררות בפדרציה?

פתיחת הליך בוררות הינה פעולה קלה ופשוטה ואנו בפדרציה לבוררות עושים את כל המאמצים כדי לסייע לצדדים להגיע לשולחן הדיונים, לסיים את המחלוקת או הסכסוך ולהגיע לפתרון ולפסיקה.

איזה מקרה מתאים לבוררות?

כל אדם, בית עסק או ארגון שיש לו מחלוקת או סכסוך עם צד שני או כמה צדדים וברצונו  להגיע לפתרון מהיר, יעיל ונוח.
זה יכול להיות סכסוך עסקי, מאבק על ירושה, גירושין, סכסוך שכנים, תביעות קטנות, תביעה בתחום הצרכנות, מחלוקת בין קבלן ורוכש דירה וכיוצ'ב.
למעשה כל תיק או תביעה שניתן להפנות לבית המשפט, ניתן לפתור בצורה מהירה יותר ובעלויות נמוכות יותר בבוררות בפדרציה לבוררות.

אז מה עושים?

עליכם למלא טופס בקשה לפתיחת הליך בוררות באתר הפדרציה לבוררות, להסביר בקצרה מה מהות הסכסוך או המחלוקת, עם פרטי הצד או הצדדים ואנו בפדרציה לבוררות נבחן את התאמת התיק לבוררות ונחזור אליכם בתוך  2 ימי עסקים. הטופס נשלח באופן אוטומטי לצדדים הנוספים בסכסוך, אלא אם הצד המגיש בחר לא לאשר פעולה זאת.

איך משכנעים את הצדדים?

לאחר שנציג הפדרציה לבוררות הודיע כי הסכסוך מתאים להליך בוררות, וגם אם הצדדים לא מסכימים לשוחח ביניהם, אנו בפדרציה לבוררות, מסייעים לצדדים, מעניקים הסבר מקצועי על הליך הבוררות ויתרונותיו ומציעים להגיע לפדרציה לבוררות לפגישה בה ניתן להגיע להבנות על אופן הליך הבוררות.

הצדדים הגיעו לפגישה, איך מתקדמים?

בפגישה עם נציג הבוררות, ניתן הסבר מקצועי לצדדים על ההליך ויתרונותיו, מגיעים להחלטות על סוג הבוררות המבוקש ע"י הצדדים, האם נדרשים מומחים או עדים, ערכאות ערעור ונושאים נוספים, ונחתם הסכם בוררות בין הצדדים.

בחירת בורר

הצדדים בוחרים בורר מרשימת בוררים מוצעת שמוגשת ע"י הפדרציה לבוררות, לאחר שבוצעה התאמה למקרה, הן של בוררים בעלי ידע וניסיון בתחום המקרה והן מבחינת בדיקת אי ניגוד אינטרסים ויכולת לנהל את התיק.

במידה ולא מגיעים הצדדים להסכמה, מועברת להם רשימת בוררים נוספת. ובמידה וגם כאן לא מגיעים הצדדים להסכמה, הפדרציה לבוררות תמנה עבור הצדדים בורר עבורם.

מתחילים בהליך בוררות!

חשוב להדגיש, כל "ההכנות" הנדרשות כדי שהליך בוררות יצא לפועל יכול להסתיים בתוך ימים ספורים בלבד.
לאחר שנבחר בורר ונחתם הסכם בוררות, מתקיימות פגישות עם הבורר, בהתאם לצורך, במהלכן מציג כל צד את עמדתו וכל חומר ראייתי שיש בידו, כולל עדים וחוות דעת מומחים בהתאם לצורך. חשוב לציין, במקרים רבים, ניתן לסיים הליך בוררות אפילו בתום פגישה אחת או שתיים

מתי מסתיים הליך הבוררות?

הליך הבוררות מסתיים כאשר הצדדים סיימו להציג את טענותיהם, הבורר שמע את הצדדים, ראה את החומר הראייתי, ונתן פסק בורר.
פסק הבורר מחייב את הצדדים ודינו כדין בית משפט.
כך ניתנת לצדדים הזדמנות, להגיע לפתרון מהיר צודק והוגן ולהמשיך לנהל את שגרת החיים כרגיל.

במידה וברצונך לקבל פרטים נוספים או להגיש טופס בקשה לפתיחת הליך בוררות לחץ כאן