top01.jpg

עלות הליכים בפדרציה לבוררות

אנו מאמינים בהוגנות ושקיפות מלאה מול לקוחותינו, לכן יצרנו שיטת תמחור שונה עבור הליכי הבוררות השונים, המתנהלים בפדרציה לבוררות.
המטרה שלנו – להגיע לפתרון הסכסוך ולהשכנת שלום בין הצדדים, במהירות, במקצועיות וביעילות.

לקוחות הפדרציה לבוררות, אשר מבקשים לפתוח בהליך בוררות, מכל סוג שהוא, יודעים מראש את עלות ההליך ויכולים להיות סמוכים ובטוחים שהאינטרס של כל הצדדים הנוגעים בדבר, יהיה לסיים את הסכסוך ללא עכבות מיותרות ובצורה אמינה והוגנת.
עלות ניהול הליך הבוררות, ידועה מראש וכלולה במסגרת הסכם הבוררות שנחתם בין הצדדים.

הפדרציה לבוררות מציעה לצדדים שני מסלולים לתשלום עבור ההליך: תשלום קבוע לפי המפורט להלן, ותשלום לפי שעות.

 

הערות חשובות:

  • המחירים אינם כוללים מע"מ.
  • המחירים כוללים עלות פתיחת תיק.
  • העלות אינה כוללת הוצאות הנובעות מההליך ככל שידרשו.
  • בסכסוך בו מעורב מספר יוצא דופן של צדדים, עדים, מסמכים או כתבי טענות ארוכים במיוחד העלות תתומחר בהתאם לנסיבות אלו.
  • בסכסוך בו נדרש הבורר לקיים פגישה או סיור עם הצדדים מחוץ למקום שנקבע לבירור הבוררות, העלות תתומחר בהתאם.
  • התעריפים המוצגים להלן נכונים גם עבור ניהול הליך בערעור.

 

היקף וסוג הבוררות עלות כוללת מספר ישיבות
עד 20,000 ש"ח 2,000 ש"ח ישיבת בוררות אחת ללא הגבלת זמן.
כל ישיבה נוספת בעלות 400 ₪ לכל צד.
מ 20,000 ש"ח עד 50,000 ש"ח 4,000 ש"ח

ישיבת בוררות אחת ללא הגבלת זמן.

כל ישיבה נוספת בעלות 400 ש"ח לכל צד.

מ 50,000 ש"ח עד 100,000 ש"ח 6,000 ש"ח ללא הגבלה
מ 100,000 ש"ח עד 200,000 ש"ח 8,000 ש"ח ללא הגבלה
מעל 200,000 ₪ 16,000 ש"ח ללא הגבלה
מעל 1 מליון ש"ח 2.5% מהסכום (כמו אגרת בית משפט) ללא הגבלה
בוררות לפי דין תורה תקבע לפי סכום הסכסוך, כפול מספר הבוררים. (עפ"י התעריף) ללא הגבלה
בוררות לא כספית תקבע לפי הנושא ללא הגבלה