top02.jpg

בוררות וגישור בתחום הטרדה מינית

תחום ההטרדה המינית טומן בחובו התעסקות ברגשות ואמוציות של הצדדים הנוגעים בסכסוך ולאופן הטיפול במקרה, יש השלכות הרות גורל לכל הצדדים. 
אחת הנקודות שחשובות ביותר כשמתנהל תיק בתחום ההטרדה המינית, הינה הדיסקרטיות של ההליך והצורך למצוא פתרון מהיר, מקצועי ומתאים שיעניק לצדדים המעורבים את האפשרות להמשיך לנהל את שגרת חייהם. 
מכיוון שמדובר בנושא מאד רגיש, הבוררות הינה הכלי היעיל והאפקטיבי ביותר ליישוב המחלוקת, שכן פנייה למערכת בתי המשפט כיום, עלולה לגרור את התיק לאורך שנים והיא חשופה לכל.יתרה מכך, תחום הטרדה מינית הוא תחום המתאים ביותר לגישור. תהליך של גישור בהטרדה מינית עשוי להביא לפתרון המתאים ביותר. פתרון הלוקח בחשבון את שני הצדדים, פתרון המביט אל עבר העתיד מתוך שאיפה שהליך הגישור בהטרדה מינית יביא את הצדדים לפתרון העונה על הרבדים הנוספים של הסכסוך שבין הצדדים. בין אם מדובר בהטרדה מינית במקום העבודה, או הטרדה מינית באופן כללי, פנייה להליך בוררות בפדרציה לבוררות, מאפשרת לצדדים לנהל את ההליך בתחום ההטרדה המינית בחיסיון מלא, לקבל בורר מקצועי בעל ניסיון בתחום, ולהגיע לפתרון למחלוקת ולפסיקה שדינה כדין בית משפט.
 לקבלת מידע נוסף והגשת בקשה לפתיחת הליך בוררות אנא הקליקו כאן ונשמח לעזור.

 

לקבלת מידע נוסף והגשת בקשה לפתיחת הליך בוררות או גישור אנא הקליקו כאן ונשמח לעזור.