מגשר מומחה 

פרופסור דורון מנשה, בורר ומגשר.  פרופסור מנשה הינו מרצה בכיר בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, ועומד בראש התוכנית הייחודית  לתואר שני בתורת השפיטה וההליך הפלילי. תחום מומחיותו הוא בירור העובדות בהליך שיפוטי ודיני ראיות.

המומחיות שלו משתרעת הן בהליך אזרחי והן בהליך פלילי. הוא נחשב כאחד המומחים הבולטים בארץ ובעולם בתחום זה. בוגר תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר מוסמך במשפטים (L.L.M) מאוניברסיטת תל אביב. בהצטיינות יתירה .

את תואר הדוקטור קיבל מנשה בציון מעולה  "כבילת שיקול הדעת בקביעת עובדות" . כמו כן הוא בעל תואר מוסמך בפילוסופיה בהצטיינות יתירה. כתב מספר ספרים (חלקם בתהליכי פרסום) ועשרות מאמרים. 

מאמריו של דורון מנשה נלמדים הן באוניברסיטאות והמכללות הישראליות והן במוסדות אקדמיים ברחבי העולם. בין היתר, מאמריו פורסמו בכתבי העת חשובים לרבות ברקלי, ואוקספורד nternational Commentary on Evidence, Criminal Law Quarterly,  International Journal of Evidence and Proof, Criminal Justice and Behavior. .

מנשה הוא חבר מערכת Editorial Board) ) של אחד מכתבי העת מתמחי ראיות הבולטים בעולם - International Commentary on Evidence.

על ספרו "הלוגיקה של קבילות הראיות" נכתב על ידי פרופ' חמי בן נון:

ספר מהפכני העוסק במאטריה של הראיות במשפט[...] מהפכנותו של הספר ניכרת עוד בשני אלה: בביקורתו היורדת לשורש העניין ברמה הפילוסופית, הלוגית והמדעית סטטיסטית; ובהעמידו חלופה ראויה ומבוססת כדבעי על קשת רחבה של דיסציפלינות, ומביאה לדין ראוי וצודק יותר בתחום זה. היריעה שמנשה פורש לפנינו היא רחבה ומגוונת, והיא נטועה בתחומי דעת רבים, ליתר צדק בהליך המשפטי בכלל, ולעיצוב מדויק וחד של שקילת הראיות על-ידי בית משפט המשפט לעניין קבלתן או פסילתן.

כתיבתו של דורון מנשה מצוטטים תדיר בבית המשפט העליון הישראלי.לאחרונה, בין היתר, פרופסור מנשה צוטט בפסק הדין על הערעור בפרשת הולילנד וכן בפסק הדין על הערעור בפרשת רצח תאיר ראדה.

 

חזרה