א א א
top01.jpg

ערעור על פסק בוררות

רצונו של המחוקק לעשות את הליך הבוררות הליך קצר ויעיל הביאו לחקיקת כללים המקשים מאד על מי שמעוניין לערער על פסק בוררות. כללים אלו התבררו כדרקוניים מידי, והחשש מפני פסקי בוררות מוטעים או מוטים שאין דרך לתקן אותם, הביא לתיקון החוק בשנת 2008. בשנת 2008 התקבל תיקון מס' 2 לחוק הבוררות המאפשר לצדדים להסכם בוררות לבחור יכולת ערעור בפני בורר אחר. או יכולת ערעור ברשות בפני בית המשפט אם בפסק הבוררות נפלה טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין.
הסכם הבוררות של הפדרציה לבוררות כולל סעיף המאפשר לצדדים לקיים הליך ערעור בפני בורר נוסף מטעם הפדרציה.