א א א
top01.jpg

בורר

בורר הוא אדם שצדדים החליטו להביא להכרעתו סכסוך שביניהם. הבורר אינו חייב להיות בעל השכלה משפטית, עם זאת, מקובל בסכסוכים הקשורים לתחום הדורש מומחיות, לקיים את הבוררות בפני מומחה בעניין שבו נוגעת הבוררות. הצדדים הם המסכימים על זהותו של הבורר והמינוי אינו דורש אישור של בית משפט או כל גוף רשמי אחר. מינויו של בורר תקף עד לסיום הבוררות אלא אם כן הועבר מכהונתו על ידי בית המשפט, או שהצדדים הסכימו על סיום המינוי, או שהבורר החליט להתפטר.