א א א

רואה חשבון

בעל משרד רואי חשבון שעיקר פעילותו בתחומים של בדיקות כלכליות, הערכות שווי, יעוץ כלכלי ויעוץ חשבונאי, ביקורת חקירתית, חוות דעת לבתי משפט בסוגיות כלכליות וחשבונאיות. לאילן שגב ניסיון רב בבדיקות חשבונאיות וכלכליות של פרוייקטים בתחומי בינוי ופיתוח תשתיות לרבות מגה-פרוייקטים.

וכן ניסיון בביקורת חקירתית בתחומים חשבונאיים וכלכליים ובביקורת וניתוח של דוחות כספיים. אילן שגב הוא בוגר בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בעל ניסיון רב בבדיקה וניתוח כלכלי וחשבונאי בתחומי בניה ונדל"ן של פרוייקטים למגורים ושל בניה תעשייתית ומסחרית וכן של פרוייקטים בתחומי פיתוח תשתיות עירוניות ותחבורתיות, תשתיות מים וחשמל וכיוצ"ב. שימש כיועץ בהסדרת שינויים מבניים של חברות גדולות בתחום התשתיות - רכבת ישראל מקורות חברת מים, תע"ש, תיאגוד משק המים והביוב בישראל, שינוי במבנה האחזקות בתאגידים עירוניים- ממשלתיים ועוד. אילן שגב משמש כמומחה מטעם בתי משפט בסוגיות כלכליות וחשבונאיות, חוות דעת על הערכות שווי של תאגידים ומיזמים וביקרות חקירתית.

חזרה