מומחה בדיני נזיקין

פרופסור ישראל גלעד הוא מומחה מוביל בתחום דיני הנזיקין ותחום דיני ההתיישנות האזרחית, וחוקר ומורה, בין היתר, גם בתחומים של  דיני התאגידים, אמצעי תשלום וניתוח כלכלי של המשפט. ספרו "דיני נזיקין – גבולות האחריות" הוא מספרי היסוד בתחום המצוטט רבות על ידי בתי המשפט ובמיוחד בית המשפט העליון כמו גם מאמריו הרבים בתחום.

 פרופ' גלעד, שכיהן כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, הוא כיום, לאחר פרישתו מהאוניברסיטה (אמריטוס) פרופ' מן המניין במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, שם הוא מלמד דיני נזיקין ודיני תאגידים. כמו כן הוא מרצה לעיתים קרובות בפני שופטים, פרקליטים ועורכי דין.

במסגרת התמחותו בתחום דיני הנזיקין פרופ' גלעד חבר ב – European Group on Tort Law, European Center of Tort and Insurance Law  שמרכזם בוינה, אוסטריה, וב American Law Institut. כן היה חבר שנים רבות בוועדת הקודיפיקציה של משרד המשפטים, ובוועדות המשנה של נזיקין והתיישנות (כולן בראשות הנשיא ברק). בפעילותו זו  כתב הוראות מרכזיות בפרקי הנזיקין, התרופות וההתיישנות המצויות כיום בהצ"ח דיני ממונות, התשע"א  - 2011, ובחוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10 ) (אחריות עובדי ציבור), התשס"ה -  2005. כן שימש כחבר  הוועדה הציבורית בסוגיית הסדרת תביעות "החיים בעוולה", חבר הוועדה הציבורית לגיבוש אמות מידה והמלצות לסיוע לנפגעי אסון ורסאי. בהקשר זה הרבה להופיע בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

פרופ' גלעד כיהן כדח"צ בבנק לאומי וכיום הוא מכהן כדח"צ בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים.

במסגרת פעילותו האקדמית כיהן פרופ' גלעד ליו"ר הוועד המנהל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ("הפסיכומטרי"), וקודם לכך יו"ר הוועדה הבין-אוניברסיטאית למדיניות קבלה. הוא יו"ר וחבר בוועדות שונות של מל"ג להכרה בתארים למשפטים במכללות. כן שימש כחבר הועדה הציבורית למינוי מנהלים מורשים לקרנות הפנסיה

חזרה