מתמחה בדיני תאגידים וניירות ערך. מרצה בכירה בפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. 

ד"ר פסרמן-יוזפוב הינה מומחית בעלת שם בתחום דיני התאגידים וניירות ערך. בעלת נסיון רב בבוררויות וגישורים בתחום מומחיותה. מכהנת במגוון תפקידים בעלי אופי שיפוטי:

חברה בחברת ועדת אכיפה מנהלית לפי חוק ניירות ערך, שהיא גוף מעין שיפוטי הפועל במסגרת הבורסה לניירות ערך. מכהנת כראש המכון להכשרת דירקטורים ונושאי משרה, הקריה האקדמית אונו. חברת וועדה בלתי תלויה מייעצת לדירקטוריון בנק לאומי. כיהנה בעבר כחברת מליאת רשות ניירות ערך. יו"ר ועדת ערר ארנונה , המועצה המקומית סביון. יו"ר ועדת משמעת, הקריה האקדמית אונו. עורכת ראשית של כתב העת "קרית המשפט". ספרה "דיני ניירות ערך – חובת הגילוי", הינו ספר מוביל בתחומו.

 

חזרה